Vyzrajte nad akné
AKNÓZNÍ POKOŽKA
ATOPICKÁ POKOŽKA
Krásná pokožka
CITLIVÁ POKOŽKA
DĚTSKÁ POKOŽKA
SUCHÁ POKOŽKA
VLASOVÁ POKOŽKA

ALŽBĚTA KROVOVÁ

Dermatolog

Alžběta Krovová je studentkou čtvrtého ročníku medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Věnuje se oboru dermatovenerologie a alergologie. Momentálně absolvuje stáž v soukromé ordinaci estetické dermatologie v Olomouci. 

Čeká nás snad revoluce v léčbě atopického ekzému?

Málokdo ví, že za vznikem atopického ekzému stojí relativně prostý mechanismus organismu. Je to tzv. první reakce přecitlivělosti, která rovněž zodpovídá za vznik alergií. Funkce této reakce spočívá v kooperaci buněk a protilátek. Hlavním cílem je zabránit patogenu působit nám s alergií spojené potíže. Celý tento zánět začíná a dále se rozvíjí pod vedením lymfocytů. Po prvním setkání s alergenem dochází nejen k produkci velkého množství protilátky IgE, ale také se aktivují buňky imunitního systému. Právě tyto prvky hrají klíčovou roli v první reakci přecitlivělosti a v jejím potenciálním potlačení. Této skutečnosti lze využít k léčbě atopického ekzému.


Na jakém principu funguje biologická léčba?

K vysvětlení principu této léčby využijeme snad nejznámější biologickou protilátku, zvanou Omalizumab. Mechanismus účinku si můžeme představit jako souboj protilátek. Veškeré prostředky využívané v biologické léčbě jsou totiž látky, vyskytující se přímo v našem organismu. Jsou však upravené tak, aby působily proti jednotlivým složkám imunity. Právě zmíněný Omalizumab, působí proti protilátce IgE. Ta se váže na buňky produkující histamin, který se výrazně podílí na rozvoji atopického ekzému a jeho příznacích. Pokud buňky nejsou pomocí IgE aktivovány, vůbec to organismu neškodí. Právě naopak, dochází ke snížení množství histaminu čím se zmírní podráždění a svědění pokožky.

Lze využít Omalizumab v léčbě atopického ekzému?

Zmíněný Omalizumab se dnes využívá k léčbě astma bronchiale. Astma je totiž onemocnění které funguje na stejném principu jako atopický ekzém. Z tohoto důvodu se od léku očekávaly převratné výsledky. Avšak tato očekávání se nenaplnila. Rozhodli o tom nedávné studie. V nich totiž Omalizumab v léčbě atopického ekzému nezafungoval, a to u většiny pacientů.

Existuje snad jiná možnost biologické léčby?

Ano. Podobných cílových jednotek, na kterých lze biologickou léčbu stavět, existuje mnohem více. Na rozvoji atopického ekzému se podílí celá řada látek. Mezi ně se řadí například TNF, tedy tumor nekrotizující faktor a nebo interleukiny. Pokud dokážeme zastavit jejich působení, pomocí tzv. inhibitorů, můžeme toho využít i v léčbě atopického ekzému. Bohužel však došlo u většiny těchto látek při delším užívání k rozvoji nežádoucích účinků. Tak například u inhibitoru TNF byly výsledky spíše velkým zklamáním. U několika jedinců byl dokonce popsán rozvoj atopického ekzému. Na vině mohla být samotná léčba, nebo nedostatečný počet pacientů ve studii. Inhibitory interleukinů přinesly částečně pozitivní výsledky. U inhibitoru interleukinu 5 dokonce došlo k výraznému zlepšení již po podání dvou infúzí protilátky. Po aplikaci inhibitoru interleukinu 6 byly výsledky téměř vyrovnané. U poloviny pacientů došlo ke snížení zánětu, a u druhé poloviny se rozvinula bakteriální infekce.

Nejnovější naděje v léčbě atopického ekzému.

Pojďme se ale podívat na mnohem slibnější látku, která byla objevena poměrně nedávno. Jedná se o tzv. JAK – inhibitor. Tato látka, byla nejprve testována v zahraničí, a to ve Spojených státech amerických. Postupně se začaly studie provádět i u nás v České republice. Při testování Jak-inhibitoru se zatím podařilo prokázat mnohem vetší bezpečnost dlouhodobého užívání. JAK znamená zkratku pro skupinu proteinů. Tyto proteiny zajišťují správnou činnost buněk imunitního systému. V neposlední řadě se ale také účastní na rozvoji potíží spojených s atopickým ekzémem. V mnoha právě probíhajících studiích jsou používány krémy s přídavkem JAK-inhibitoru. Po aplikaci lze pozorovat zlepšení i u pacientů s opakovaným akutním zhoršením onemocnění. Konečný vliv JAK – inhibitoru na atopický ekzém však potvrdí až další studie.

Otázkou tedy zůstává, zda stojíme na prahu revoluce v léčbě atopického ekzému?

Dá se říct, že ano. Problémem je nedostatek studií, které by potvrdily absenci nežádoucích účinků těchto léčiv, a také jejich finanční nedostupnost. Používání biologické léčby v běžné praxi tak zůstává i nadále hudbou budoucnosti.

Alžběta Krovová,
redakce Zdravá pokožka


Zdroje :
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30536048
http://www.co-allergy.cz/coaci-clanek/nove-metody-systemove-lecby-atopickeho-ekzemu-specificke-potlaceni-kozniho-th2-polarizovaneho-zanetu-a-svedeni-58215
http://www.remedia.cz/Archiv-rocniku/Rocnik-2010/1-2010/Biologicka-lecba-astmatu-historie-a-budoucnost-novych-lecebnych-moznosti/e-Oa-Q0-Qq.magarticle.aspx
Biologická léčba asthmatu – historie a budoucnost nových léčebných možností MUDr. Jaroslava Braunová Ph.D.
Nové metody systémové léčby atopického ekzému – specifické potlačení kožního Th2 – polarizovaného zánětu a svědění – Thomas Werfel , Tilo Biedermann
JAK inhibitors for Atopic Dermatitis: An Update – He H , Guttman-Yassky E

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY