IMG_0756_s

MUDr. Viktor Palla

Dermatolog

Od roku 2016 lékař Kožní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc s působením v ambulantní i lůžkové části. V léčebně preventivní praxi se věnuje celému spektru dermatologických diagnóz, od roku 2017 včetně lymfologie. Pravidelně se účastní tuzemských i mezinárodních kongresů, podílí se na řadě klinických studií, přednáškách a publikační činnosti.

Kdy už je potřeba léčba kortikoidy

Kortikoidy jsou díky svým vlastnostem často využívané léky nejen v dermatologii. Jedná se o uměle vyrobené látky, které jsou jinak v těle běžně produkovány a pro správnou funkci organismu jsou nezbytné. Jejich účinek je zejména protizánětlivý, tlumí otok, svědění a zhrubění kůže. Formy, ve kterých jsou pro kožní způsob vyráběny jsou různé – masti, krémy, roztoky či pěny a spreje.


Lehčí formy kožních projevů se primárně snažíme řešit bez použití kortikoidů. Pokud jsou ale projevy již většího rozsahu, silně zánětlivé či dochází k mokvání a postupnému zhoršování, je jejich použití na místě. Prodlužování léčby méně efektivní (respektive léčby bez použití kortikoidů) může totiž vést k rychlému zhoršení, které je spojeno s dalšími riziky a komplikacemi. Jedná se zejména o infekci (nejčastěji bakteriální či plísňovou), která si pak často vyžádá i systémovou léčbu antibiotiky. Proto je vhodné, v opodstatněných případech, se zevní terapií kortikoidy dlouho neotálet.

Vzhledem k možným nežádoucím účinkům, by jejich použití mělo být vždy uvážlivé. Patří k nim zejména pálení a podráždění kůže (při krátkodobé aplikaci) nebo ztenčení a křehkost kůže, infekce, tvorba strií či hypertrichóza (u aplikace dlouhodobé).
Nicméně pokud jsou kortikoidy používány správně, k výše zmíněným nežádoucím projevům nedochází, nebo jen vzácně.

Obecně platí, že se snažíme o používání co nejslabších kortikoidů (nicméně dostatečně silných na zvládnutí potíží), po co nejkratší dobu. Následně při zlepšení volíme buď jejich postupné vysazování nebo přerušování léčby.
Postupné vysazování používáme hlavně u akutních potíží, při kterých terapii aplikujeme po několik dnů (např. 3 dny) 2x denně, poté (např. také 3 dny) 1x denně, následně ob den a léčbu ukončíme. Tímto způsobem předcházíme tzv. rebound fenoménu (tj. prudké zhoršení kožních potíží z důvodu náhlého vysazení kortikoidů).

Přerušování léčby se využívá hlavně u projevů dlouhodobých (např. chronický ekzém, lupénka), kdy po určité období (např. víkend) kortikoidy aplikujeme a následně pokračujeme intervalem s použitím pouze promazávacích prostředků (např. všední dny).
Při zlepšení pak kortikosteroidy opatrně vysadíme a ponecháváme léčbu slabší (např. s obsahem zinku či ichtamolu) včetně pravidelného promazávání. Vysazení veškeré léčby by mohlo vést k opětovnému rychlému vzplanutí projevů.

Důležitá je také volba správných přípravků v závislosti na lokalitě. Do lokality obličeje a kožních záhybů volíme jiné přípravky (spíše slabší emulze) než na oblasti trupu, dlaní a plosek (spíše silnější masti).
K dosažení co nejkratší doby potřebné ke zklidnění kožních potíží, je často využívána aplikace preparátů s obsahem kortikoidů navíc v kombinaci s jinými přípravky. A to jak s dalšími léky (např. antihistaminiky při svědění kůže), tak s volně prodejnými produkty – např. koupelemi nebo emolientii (ke zvláčnění kůže u ekzémů). Použití takovéto doplňkové promazávací léčby je velmi důležité a je na zodpovědnosti každého pacienta.
Kortikoidy jsou velmi účinnou látkou, která má své opodstatněné místo v terapii nejen kožních onemocnění. Jejich aplikace by měla být vždy zahájena po předchozí konzultaci s lékařem a měla by se řídit jeho doporučeními. Rizika spojená s jejich užitím jsou poté minimální.

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY