IMG_0756_s

MUDr. Viktor Palla

Dermatolog

Od roku 2016 lékař Kožní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc s působením v ambulantní i lůžkové části. V léčebně preventivní praxi se věnuje celému spektru dermatologických diagnóz, od roku 2017 včetně lymfologie. Pravidelně se účastní tuzemských i mezinárodních kongresů, podílí se na řadě klinických studií, přednáškách a publikační činnosti.

Kontrola znamének (nejen) před létem

Pigmentové névy neboli mateřská znaménka jsou běžným nálezem na kůži většiny z nás. V naprosté většině se jedná o benigní projevy, u kterých je zdravotní riziko minimální. Nicméně existují i varianty, které mohou být pro člověka nebezpečné. Vůbec nejnebezpečnější je maligní melanom, což je kožní nádor z pigmentových buněk. Zcela zásadní je jeho včasná detekce a odstranění. Čím dříve je léčen, tím lepší je prognóza pacienta. Existuje ale také řada pigmentových změn, které nejsou až takto rizikové. Nicméně opět platí, že čím dříve jsou odstraněny, tím lépe.


Z tohoto důvodu je důležité pravidelné sledování znamének. To by mělo probíhat průběžně (celoročně), protože každý člověk je schopný alespoň jednoduché kontroly. U névů si všímáme zejména velikosti (vyšší rizikovost u projevů nad 6mm), barvy (odstíny hnědé až černé), symetrie (souměrnost lézí) a vzhledu okrajů (nepravidelnost apod.). Velmi důležitý je také vývoj v čase – zda dochází ke změnám v některém z těchto znaků. Dále si všímáme rychlosti růstu, případného svědění, tvorby stroupků či krvácení. Pokud dochází ke změnám tohoto charakteru, je vhodné vyhledat dermatologa. Vzhledem k tomu, že si člověk není schopen prohlédnou všechny lokality těla sám (např. záda) a také proto, že některé změny mohou být patrné pouze dermatoskopicky (pomocí speciální osvětlené lupy), je vhodné vyšetření kožním lékařem alespoň 1x ročně. Někteří dermatologové disponují tzv. digitálním dermatoskopem – přístrojem, kterým jsou névy vyfoceny a softwarově vyhodnoceny. U takto zdokumentovaných znamének máme při kontrolním vyšetření možnost porovnat jejich případné změny v čase a tím získáme lepší obraz o rizikovosti léze.
Hlavní roli v problematice kožních nádorů obecně má prevence. Jednak jsou to již zmiňované pravidelné kontroly kůže a dále je to ochrana před slunečním zářením. Ta zahrnuje aplikaci krémů s vysokým UV faktorem na nechráněnou kůži vždy před osluněním (nutno aplikovat s dostatečným předstihem), vyhýbání se slunci v době okolo poledne, vhodné oděvy a pokrývku hlavy (ideálně klobouk s širokou krempou). Největší pozornost by těmto opatřením měli věnovat lidé s nižším fototypem (tedy se světlou kůži, s tendencí ke snadnému spálení), pacienti kteří již měli některý z kožních nádorů a hlavně děti.

Sluneční záření má celou řadu pozitivních, ale i negativních účinků. Proto je vhodné dodržovat výše uvedená doporučení tak, abychom si jej mohli užívat dlouhodobě a ve zdraví.

15. 7. 2021

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY